Els camps marcats amb * són obligatoris.

Si us identifiqueu, d’acord amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GRUAS J MARIN SLU, amb NIF B63030126 amb domicili social al c/ OSONA 3, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA) amb la finalitat de gestionar la seva comunicació, adoptar les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment.

La base legitimadora d’aquest tractament és el consentiment atorgat pel denunciant.

GRUAS J MARIN SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets denunciats. En tot cas transcorreguts tres (3) mesos es procedirà a la destrucció de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent.

Així mateix, s’informa que es tractaran les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: lopd@gruasjmarin.com

També es podrà adreçar a l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per presentar la reclamació que consideri oportuna.

En darrer lloc, el/la denunciant/da atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.
Skip to content