Les grues Pick and Carry són grues mòbils sense estabilitzadors i estan dissenyades per aixecar la càrrega i portar-la a la destinació. Són una gran alternativa als carretons elevadors tradicionals i també poden substituir les grues d’elevació pesada, simplement aconseguint la càrrega molt a prop. En comparació amb els equips més comuns al mercat, com manipuladors telescòpics o carretons elevadors de capacitat equivalent, grues grans o grues de coberta de transport, les grues pick and carry han demostrat ser una millor opció. Les grues Pick and Carry també semblen reemplaçar les grues de camió més petites, ja que el temps d’instal·lació és molt més ràpid, la seguretat és més gran i el cost és menor.

GRUA ARTICULADA SOBRE ERUCES
La Jekko JF990 és una grua amb una potència de càrrega de 21.800 kg, una alçada de ploma de 41m i un abast de 37,25 m, equipada amb prolonga hidràulica (jib) i cistella homologada per alçar persones en compliment de la norma EN280. Aquesta és una grua dissenyada per fer treballs en espais on les grues sobre camió no hi poden accedir: les dimensions del xassís són de 6,75 x 2,14 x 3,11 m. En comparació amb les dimensions d’un camió grua, la JF990 continua sent una minigrua: compacta, amb modes d’estabilització variables i un motor dual, dièsel i elèctric.

Descarregar informació tècnica

Skip to content